Umowa o przyznaniu pomocy nr 00827-6935-UM0811451/22

Umowa o przyznaniu pomocy nr 00827-6935-UM0811451/22

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi   Operacja pn. „Rozwój wielofunkcyjnej i...
Umowa nr 116/PROO/5/2022

Umowa nr 116/PROO/5/2022

Renowacja placu do jazdy konnej w ramach projektu PROO5 ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Termin realizacji zadania: 27.04.2022 r. – 30.09.2022 r. Kwota dotacji: 10 000 zł