Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez jeździectwo

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez jeździectwo

W dniach 01.03. – 15.12.2023 r. Klub realizował projekt pt. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez jeźdźiectwo” współfinansowany ze środków Gminy Namysłów.  W ramach zadnia nasi zawodnicy mogli brać udział w zawodach rangi...
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Dnia 23.06.2023 r. Klub rozpoczął realizację projektu finansowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego ze PFRON.  Dzięki tym środkom 5 uczestników mogła odbyć 10 indywidualnych jednostek terapeutycznych w celu poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych w...
Mikrogranty Sportowe 2

Mikrogranty Sportowe 2

Klub realizuje projekt Mikrogranty Sportowe 2 ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.  W ramach projektu realizowane są treningi sportowe oraz zakup sprzętu sportowego. Cieszy fakt, że instytucje doceniają...