W dniach 01.03. – 15.12.2023 r. Klub realizował projekt pt. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez jeźdźiectwo” współfinansowany ze środków Gminy Namysłów. 

W ramach zadnia nasi zawodnicy mogli brać udział w zawodach rangi Regionalnej oraz Ogólnopolskiej. 

Nasi zawodnicy wielokrotnie odnotowali bardzo dobre wyniki i zajmowali miejsca w pierwszej trójce.