Dnia 23.06.2023 r. Klub rozpoczął realizację projektu finansowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego ze PFRON. 

Dzięki tym środkom 5 uczestników mogła odbyć 10 indywidualnych jednostek terapeutycznych w celu poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych w strefach: fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej. 

W ramach zadania zostały zakupione 5 szt, czapraków z herbem Województwa Opolskiego.