Rajd konny w ramach projektu „W poszukiwaniu rycerza w Borach Stobrawskich”

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w rajdzie konnym w ramach projektu „Tropem rycerskiej przygody na Stobrawskim Zielonym Szlaku!” w dniu 30.05.2024 r.

Liczba uczestników: 10 osób

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapisu pod numerem telefonu: 518 696 446 do dnia 20.05.2024 r., pobranie formularza zgłoszeń oraz zapoznanie się z regulaminem rajdu.

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

FORMULARZ RAJD

REGULAMIN rajdu

Operacja pn. „Tropem rycerskiej przygody na Stobrawskim Zielonym Szlaku” mająca na celu promocję obszaru Stobrawskiego Zielonego Szlaku w oparciu o legendę „o namysłowskim zakochanym rycerzu” poprzez budowę placu zabaw oraz organizację wydarzeń kulturowych została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.