Warsztaty jeździeckie pt.  „Bądź jak Rycerz na koniu”

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w warsztatach jazdy konnej w ramach projektu „Tropem rycerskiej przygody na Stobrawskim Zielonym Szlaku!” w dniach 14.06. – 16.06. 2024 r.

Liczba uczestników: 10 osób

Więcej informacji oraz zapisy pod numerem telefonu: 518 696 446 do dnia 07.06.2024 r. dodatkowo osoby zapisane proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

FORMULARZ zgłoszeniowy

Operacja pn. „Tropem rycerskiej przygody na Stobrawskim Zielonym Szlaku” mająca na celu promocję obszaru Stobrawskiego Zielonego Szlaku w oparciu o legendę „o namysłowskim zakochanym rycerzu” poprzez budowę placu zabaw oraz organizację wydarzeń kulturowych została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.