Bezpłatna Jazda Konna dla dzieci i młodzieży

Bezpłatna Jazda Konna dla dzieci i młodzieży

Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, zapraszamy wszystkie dzieci od 3 do 8 roku życia oraz młodzież od 16 do 18 lat (niepracująca) do skorzystania z bezpłatnej nauki...