Klub realizuje projekt Mikrogranty Sportowe 2 ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. 

W ramach projektu realizowane są treningi sportowe oraz zakup sprzętu sportowego.

Cieszy fakt, że instytucje doceniają to, jaki jest to wymagający i czasochłonny sport.