Od 01.05.- 30.10.2023 r. Klub realizował projekt współfinansowany ze środków Gminy Namysłów z zakresu zdrowia publicznego: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 r.