„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Operacja pn. „Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej poprzez stworzenie miasteczka rowerowego z grami podwórkowymi” 

 

mająca na celu rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań poprzez utwardzenie terenu oraz stworzenie miasteczka rowerowego z grami podwórkowymi współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Klub Sportów Konnych VOLMAR Smarchowice Wielkie w ramach zorganizowanego naboru wniosków przez LGD Stobrawski Zielony Szlak pozyskał środki na rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań.

W dniu 17.11.2022 r. Prezes Klubu podpisał umowę przyznania pomocy na realizacje ww. operacji.

Efektem projektu będzie możliwość korzystania z nowoczesnego miejsca do rozwoju aktywności fizycznej.