Zarząd Klubu Sportów Konnych VOLMAR Smarchowice Wielkie zawiadamia, że w dniu 25.09.2022 r. o godzinie 18:00 w siedzibie Klubu (ul. Namysłowska 12D, Smarchowice Wielkie) odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków.

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie Walne Zebranie rozpocznie się o godzinie 18:15.

PORZĄDEK ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU SPORTÓW KONNYCH VOLMAR SMARCHOWICE WIELKIE W DNIU 25.09.2022 R.

Porządek zebrania:

  1. Przyjęcie porządku zebrania.
  2. Otwarcie zebrania. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Przedstawienie sprawozdania za rok 2021 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2021 rok.
  5. Wolne wnioski
  6. Zakończenie zebrania