Jazdy rekreacyjne

  • oprowadzanie na kucu, koniu – 60 zł/ 30 min.
  • jazda na lonży (podstawy) – 60 zł /30 min. /1 osoba
  • jazda rekreacyjna dla stępo-kłusujących (początkujący galop) – 60 zł /30 min. /1 osoba

Jazdy sportowe

  • jazda sportowa dla zaawansowanych w grupie (max 4 osoby) – 80 zł /45 – 115 min. /1 osoba
  • jazda sportowa skokowa w grupie (max 4 osoby) – 100 zł / 45 – 115 min. / 1 osoba

Jazdy indywidualne

  • jazda sportowa – 120 zł / 45 – 115 min. / 1 osoba
  • jazda sportowa skokowa– 150 zł / 45 – 115 min. / 1 osoba

Udostępnienie kuca, konia

  • do egz. na POJ/ZAWODY – 100 zł

 

Wynajem kuca, konia (z instruktorem) na imprezę poza terenem – 200 zł / 1 koń / 1 godz.