Informujemy, że dnia 27 czerwca Klub podpisał umowę nr IPS.AJ.4021- 26/22 z Województwem Opolskim na realizację zajęć hipoterapeutycznych dla osób niepełnosprawnych z terenu województwa opolskiego.

Zapraszamy wszystkich chętnych do zgłoszenia chęci udziału w projekcie.

O projekcie:

  • liczba osób uczestniczących w działaniu: 5 (dzieci i młodzież) z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • liczba zajęć łącznie: 50 jednostek terapeutycznych;
  • miejsce realizacji zajęć: ul. Namysłowska 12D, 46-100 Smarchowice Wielkie
  • szczegóły i zgłoszenia: pod nr telefonu 518 696 446

 

Zadanie publiczne jest finansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON.