Dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach umowy nr 101/PROO/5/2021 zakupiony został Inhalator dla koni Flexineb® E2/E3 wraz z pojemnikiem na aerozol, pojemnikiem nebulizacyjnym, pojemnikiem poszerzającym oraz pasza dla konia z problemami oddechowymi.

Łączna wartość wsparcia opiewa na kwotę: 8 590 zł