Jazdy rekreacyjne

  • oprowadzanie na kucu, koniu – 50 zł/ 30 min.
  • jazda na lonży (podstawy) – 50 zł /30 min. /1 osoba
  • jazda rekreacyjna dla stępo-kłusujących (początkujący galop) – 50 zł /30 min. /1 osob

Jazdy sportowe

  • jazda sportowa dla zawansowanych w grupie (max 4 osoby) – 50 zł /45 – 115 min. /1 osoba
  • jazda sportowa skokowa (max 4 osoby) – 70 zł / 45 – 115 min. / 1 osoba
  • kurs przygotowawczy do Egzaminu na POJ na klubowych koniach – 600 zł / karnet 8 treningów

Jazdy indywidualne

  • jazda sportowa – 70 zł / 45 – 115 min. / 1 osoba
  • jazda sportowa skokowa– 100 zł / 45 – 115 min. / 1 osoba

Udostępnienie kuca, konia

  • do egz. na POJ dla osób wykupujących kurs przygotowawczy– 80 zł
  • do egz. na POJ – 150 zł

 

Wynajem kuca, konia (z instruktorem) na imprezę poza terenem – 200 zł / 1 koń / 1 godz.