Dnia 20.08.2020 r. Zarząd Klubu Sportów Konnych VOLMAR Smarchowice Wielkie podpisał umowę nr 8/XIIG/2020 na realizację grantu dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja ma na celu edukacje i integracje społeczności z obszaru LGD w zakresie jazdy westernowej oraz ochrony środowiska i zmian klimatu poprzez organizację spotkań dydaktyczno- praktycznych.

Zapraszamy wszystkie dzieci oraz młodzież w tym osoby od 16 do 24 lat (niepracująca) oraz dorosłych w tym osoby 50+ do skorzystania z bezpłatnych zajęć z podstaw treningu dzieci na koniach oraz zajęć z ochrony środowiska i zmian klimatu.

Czas trwania projektu 01.09. do 10.10.2020 r.

ZASADY NABORU:

– w projekcie weźmie udział 25 osób
– zgłoszenia będą przyjmowane mailowo pod adresem kontakt@stajnia-smarchowicewielkie.pl poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego w dniach 18.09. – 19.09.2020 r. Formularz do pobrania na poniżej.
-pierwszeństwo mają osoby z grupy defaworyzowanej (osoby niezatrudnione od 16 do 25 r. ż., 50+)

 

ZAJĘCIA:

– zajęcia będą odbywać się w dniach 20.09. – 04.10.2020 r.
– godzina zajęć dla każdego z uczestników (30 minut jazdy na koniu i 30 minut wykładu z ochrony środowiska)
– zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora
-zapewniamy najpotrzebniejszy sprzęt (kaski, ochraniacze na plecy)
-dla młodszej grupy wiekowej zajęcia będą odbywać się na kucu, dla młodzieży i dorosłych na dużym koniu
-dla uczestników przewidziane są dyplomy pamiątkowe

MIEJSCE ZAJĘĆ:

Klub Sportów Konnych VOLMAR Smarchowice Wielkie

ul. Namysłowska 12D
46-100 Smarchowice Wielkie

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu:
Kaja Sabok- 518 696 446

Nazwa i wartość wskaźników produktu, które zostaną osiągnięte:

Liczba działań edukacyjnych lub integracyjnych- 1

Nazwa i wartość wskaźników rezultatu które zostaną osiągnięte:

Liczba osób uczestniczących w działaniach, akcjach, imprezach edukacyjnych lub integracyjnych – 25

Liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjno- informacyjnych, którzy uzyskali wiedzę z zakresu ochrony środowiska -25

FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY NA ZAJĘCIA