Dnia 20.08.2020 r. Zarząd Klubu Sportów Konnych VOLMAR Smarchowice Wielkie podpisał umowę nr 10/XIVG/2020 na realizację grantu dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja ma na celu edukacje i integracje społeczności z obszaru LGD w zakresie łucznictwa konnego oraz ochrony środowiska i zmian klimatu poprzez organizację zajęć teoretyczno- praktycznych.

Zapraszamy wszystkie dzieci oraz młodzież w tym osoby od 16 do 25 lat (niepracująca) oraz dorosłych w tym osoby 50+ do skorzystania z bezpłatnych zajęć z łucznictwa konnego oraz zajęć z ochrony środowiska i zmian klimatu.

ZASADY NABORU:

– w projekcie weźmie udział 25 osób
– zgłoszenia będą przyjmowane mailowo pod adresem kontakt@stajnia-smarchowicewielkie.pl poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego (do pobrania na dole) od dnia 18.09.2020 r. do 25.09.2020 r.
-pierwszeństwo mają osoby z grupy defaworyzowanej (osoby niezatrudnione od 16 do 25 r. ż., 50+)

FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY NA ZAJĘCIA

 

ZAJĘCIA:

– zajęcia będą się odbywały od 26.09. do 15.11.2020
– dwie godziny zajęć dla każdego z uczestników (60 minut jazdy łuczniczej i 60 minut wykładu z ochrony środowiska)
– zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora
-zapewniamy najpotrzebniejszy sprzęt (kaski, ochraniacze)
-dla młodszej grupy wiekowej zajęcia będą odbywać się na kucu, dla młodzieży i dorosłych na dużym koniu
-dla uczestników przewidziane są dyplomy pamiątkowe, smyczki oraz kolorowanka

MIEJSCE ZAJĘĆ:

Klub Sportów Konnych VOLMAR Smarchowice Wielkie

Smarchowice Wielkie, ul. Namysłowska 12D, 46-100 Namysłów

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu:
Kaja Sabok- 518 696 446

Nazwa i wartość wskaźników produktu, które zostaną osiągnięte:

Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje- 1

Nazwa i wartość wskaźników rezultatu które zostaną osiągnięte:

Liczba osób uczestniczących w działaniach, akcjach, imprezach edukacyjnych lub integracyjnych – 25

Liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjno-informacyjnych, którzy uzyskali wiedzę z zakresu ochrony środowiska i zmiany klimatu -25