Dnia 20.08.2020 r. Zarząd Klubu Sportów Konnych VOLMAR Smarchowice Wielkie podpisał umowę nr 9/XIIG/2020 na realizację grantu dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja ma na celu edukacje i integracje społeczności z obszaru LGD poprzez organizacje zajęć dydaktyczno- praktycznych z zakresu lonżowania II stopnia i załadunku koni oraz wykładu dotyczącego ochrony środowiska pod tytułem „Ekologiczny styl życia – koncepcja, cele i metody”.

Zapraszamy wszystkie dzieci oraz młodzież w tym osoby od 16 do 25 lat (niepracująca) oraz dorosłych w tym osoby 50+ i seniorów do skorzystania z bezpłatnych dotyczących załadunku koni, lonżowania II stopnia oraz wykładu z ochrony środowiska i zmian klimatu.

Czas trwania projektu 01.09. do 30.10.2020 r.

ZASADY NABORU:

– w projekcie weźmie udział 25 osób
– zgłoszenia będą
odbywały się w dniach 18.09.-24.09.2020 r. po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z organizatorem ze względu na ograniczoną liczbę uczestników w warsztatach z załadunku i lonżowania II stopnia koni. Liczy się kolejność zgłoszeń, z tym, że pierwszeństwo mają osoby z grupy defaworyzowanej. Wykład z „Ekologicznego stylu życia” będzie miał charakter otwarty, tu nie będzie wymagany kontakt telefoniczny, wystarczy zgłosić na zajęcia w godzinie ich rozpoczęcia.

-pierwszeństwo mają osoby z grupy defaworyzowanej (osoby niezatrudnione od 16 do 25 r. ż., 50+) i wykluczonej (seniorzy)

 

ZAJĘCIA Z LONŻOWANIA II STOPNIA I ZAŁADUNKU KONI:

– zajęcia z załadunku koni będą odbywać się w dniu 26.09.2020 r., a lonżowania II stopnia 27.09.2020 r.
– czas trwania zajęć od 9.00 do 17.00
– zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego wykładowcę
– zajęcia teoretyczne i praktyczne
– zapisy telefoniczne u koordynatora projektu (telefon poniżej) w dniach 18.09.- 24.09.2020 r.

WYKŁAD Z OCHRONY ŚRODOWISKA:

– wykład odbędzie się w dniu 10.10.2020 r.
– czas trwania od 9.00 do 17.00
– zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego wykładowcę
– zajęcia teoretyczne
– nie obowiązują zapisy

MIEJSCE ZAJĘĆ:

Klub Sportów Konnych VOLMAR Smarchowice Wielkie

Smarchowice Wielkie, ul. Namysłowska 12D
46-100 Namysłów

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu:
Kaja Sabok- 518 696 446

Nazwa i wartość wskaźników produktu, które zostaną osiągnięte:

Liczba działań edukacyjnych lub integracyjnych- 1

Nazwa i wartość wskaźników rezultatu które zostaną osiągnięte:

Liczba osób uczestniczących w działaniach, akcjach, imprezach edukacyjnych lub integracyjnych – 25

Liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjno- informacyjnych, którzy uzyskali wiedzę z zakresu ochrony środowiska i zmiany klimatu -25