„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Operacja pn. „Budowa nowoczesnego zewnętrznego placu do jazdy konnej” 

 

mająca na celu rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę nowoczesnego, zewnętrznego placu do jazdy konnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Klub Sportów Konnych VOLMAR Smarchowice Wielkie w ramach zorganizowanego naboru wniosków przez LGD Stobrawski Zielony Szlak pozyskał środki na rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań.

W dniu 13.04.2020 r. Klub podpisał umowę przyznania pomocy na realizacje operacji.

Celem projektu jest rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań.

W ramach projektu powstanie nowoczesny, zewnętrzny placu do jazdy konnej w systemie przypływ- odpływ.

 

Efektem projektu będzie możliwość korzystania z nowoczesnego miejsca do rozwoju aktywności fizycznej poprzez jeździectwo.