Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, zapraszamy wszystkie dzieci od 5 do 10 roku życia oraz młodzież od 16 do 24 lat (niepracująca) do skorzystania z bezpłatnych zajęć z woltyżerki (gimnastyka artystyczna na koniu)

ZASADY NABORU:
PROSZĘ O DOKŁADNE CZYTANIE ZASAD NABORU!!
-w projekcie weźmie udział 10 dzieci (od 5 do 10 r. ż) oraz 10 osób- wolnych słuchaczy, od 16 do 24 lat (osoby niepracujące) oraz starsi
– zgłoszenia będą przyjmowane telefoniczne pod numerem telefonu 518 696 446 od 16 lipca do 23 lipca od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00
-pierwszeństwo mają osoby z grupy defaworyzowanej i wykluczonej

ZAJĘCIA:
– czas trwania projektu 01.08. do 30.09.2018
– trzy godziny zajęć dla każdego z uczestników
– prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora
– projekt zakłada dla każdego uczestnika zajęcia teoretyczne (zasady bezpiecznego poruszania się przy koniach,podstawy pielęgnacji koni itd)
-zapewniamy najpotrzebniejszy sprzęt (kaski, ochraniacze)
-dla młodszej grupy wiekowej zajęcia będą odbywać się na kucu, dla młodzieży na dużym koniu
-na zakończenie zostanie zorganizowane spotkanie rekreacyjno- integracyjne
-dla uczestników przewidziane są dyplomy pamiątkowe oraz medale

MIEJSCE ZAJĘĆ
ul. Namysłowska 12D
46-100 Smarchowice Wielkie

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu:
Kaja Sabok- 518 696 446
lub przez profil facebookowy