Dzięki dofinansowaniu na Edukację, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, zapraszamy 20 osób uprawiające jeździectwo, utrzymujące konie lub pasjonujące się końmi na cykl szkoleń z Elizą Niemczycką.
Eliza jest lekarzem weterynarii, autorką i wykładowczynią Jeździeckiej Akademii Weterynaryjnej, specjalistką miesięcznika Świat Koni, wykładowcą akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku weterynaria, doktorantka na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie w Lipsku.
Plan szkoleń zawiera m.in. tematykę związaną z układem pokarmowym, oddechowym, układem ruchu oraz psychologii i pierwszej pomocy dla koni.

ZASADY NABORU:

– dla 20 osób z obszaru gmin:Dobrzeń Wielki,Domaszowice, Lubsza, Łubniany, Murów, Namysłów, Pokój, Popielów oraz Świerczów

– pierwszeństwo mają osoby z grup defaworyzowanych i wykluczonych- osoby niepracujące w wieku od 16 do 25 roku życia, 50+

– o udziale w zajęciach decyduje przede wszystkim kolejność zgłoszeń, na które czekamy do 14 lipca

– zgłoszenia będą przyjmowane telefoniczne pod numerem 518 636 446

ZAJĘCIA:

– projekt zakłada przeprowadzenie czterech szkoleń od 19.07. 18 r. do 10.08.18 r

– w ramach zajęć wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego

– na każdych zajęciach poczęstunek kawowy

MIEJSCE ZAJĘĆ
Klub Sportów Konnych VOLMAR w Smarchowicach Wielkich
ul. Namysłowska 12D
46-100 Smarchowice Wielkie

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu:
Kaja Sabok- 518 696 446
lub przez profil facebookowy