Zapytanie ofertowe dot. budowy profesjonalnego zewnętrznego placu do jazdy

Klub Sportów Konnych VOLMAR Smarchowice Wielkie, Smarchowice Wielkie, ul. Namysłowska 12D, 46-100 Namysłów, zaprasza do złożenia oferty na zadanie o wartości poniżej 30.000 euro, o nazwie „Budowa nowoczesnego „.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, obejmujących budowę profesjonalnego, kwarcowego placu do jazdy z systemem nawodnienia przypływ- odpływ i ogrodzeniem PCV o wymiarach 24m x 40m.

Oferty należy składać do dnia 15.04.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Klubu w Smarchowicach Wielkich lub drogą mailową na adres kontakt@stajnia-smarchowicewielkie.pl.